Preprosto naravno - za osebno rast in razvoj

POLITIKA ZASEBNOSTI

Veljavnost in uporaba te politike

Ta politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji spletnega mesta šteje za uporabnika, ter za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani.
Izrazi „uporabnik", „spletno mesto" in „ponudnik" imajo v tej politiki enak pomen kot v Splošnih pogojih spletnega mesta Preprosto naravno.
Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike.
Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Zbiranje podatkov

Ponudnik o uporabnikih ob registraciji zbira naslednje podatke, ki so obvezni: uporabniško ime, e-pošta, geslo, osebno ime (ime in priimek), spol, starost uporabnika in njegove interese (opcijsko). Ponudnik v okviru statistike obiska spletnega mesta zbira tudi IP naslove omrežij, iz katerih je uporabnik dostopal do spletnega mesta, vendar pri tem ni mogoča identifikacija uporabnikov.
Ponudnik na spletnem mestu uporablja piškotke (cookies), po katerih razpoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov.

Obdelava podatkov in nameni obdelave

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:
  • omogočanje prijave na spletnem mestu ter podeljevanje določenih pravic in omogočanje dostopa do določenih delov spletnega mesta registriranim uporabnikom;
  • vodenje evidence registriranih uporabnikov spletnega mesta;
  • statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z registriranimi uporabniki spletnega mesta;
  • obveščanje nagrajencev po elektronski pošti o prejetih nagradah v primeru organizacije nagradnih iger;
  • pošiljanje elektronskih sporočil (e-pošte) z vsebino, povezano s spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave;
  • pošiljanje elektronskih sporočil tretjih oseb, ki so partnerji spletnega mesta, komercialne ali nekomercialne narave.
Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi s posredovanimi podatki zaupa tretjim osebam (pogodbeni obdelovalci). Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v prvem odstavku tega člena.

Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik vse podatke o uporabnikih varuje skladno s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije, ter skladno s svojim internim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval nobenim tretjim osebam.
Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika in še eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Pravice uporabnikov

Ponudnik bo uporabniku, ki je ob registraciji ali kasneje izrazil željo po prejemanju ponudnikovih elektronskih sporočil ali elektronskih sporočil tretjih oseb, kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način od prejemanja odjavi.
Uporabnik lahko kadar koli spremeni ali dopolni svoje posredovane podatke in spremeni svoje geslo za prijavo, ki si ga je izbral ob registraciji.

Uporabnik lahko zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali zbira in obdeluje podatke, ki se nanašajo na uporabnika, ter katere podatke zbira in obdeluje. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece.

Uporabnik lahko zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.
Uporabnik lahko zahteva, da ponudnik trajno izbriše ali anonimizira vse podatke, ki se nanašajo nanj. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne. Uporabnik je seznanjen in soglaša, da mu z izbrisom vseh podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s Splošnimi pogoji spletnega mesta Znižajmo holesterol preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim.

Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji ali drugje na spletnem mestu posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.

Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta politika pa velja naprej brez te določbe. Za pravna razmerja med uporabnikom in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta politika velja od 21. 11. 2012.
DOGODKI
Trenutno ni izpostavljenih dogodkov.
Poglejte ostale dogodke.
Prijavite se na e-novice

Prosimo, izpolnite vsa obvezna polja.
izdelava: ETREND