Preprosto naravno - za osebno rast in razvoj

SPLOŠNI POGOJI

Veljavnost in uporaba teh splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar (uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto Preprosto naravno, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu www.preprosto-naravno.si (v nadaljevanju spletno mesto) in s katerim upravlja Društvo Pesem duše, Obrežje 22, 8261 Jesenice na Dolenjskem (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

Uporaba spletnega mesta

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.
Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do portala. Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

Vnos in objava dogodkov

Pred objavo dogodka ponudnik preveri dogodek in njegovo vsebino. Ponudnik ima pravico objavljati samo tiste dogodke, za katere se smatra, da so v skladu s politiko portala in aktivnosti, ki jih ponudnik izvaja. Zavrne se lahko tudi objava vseh dogodkov, ki sovpadajo z aktivnostmi in storitvami ponudnika. Avtomatsko se zavrnejo dogodki, ki kršijo človekove pravice, so politično naravnani, so v neskladju z zakonodajo ali spodbujajo k sovražnemu govoru, vedenju ali ravnanju.

Obveznost posvetovanja z zdravnikom in izključitev odgovornosti

Vse vsebine, objavljene na spletnem mestu, so informativnega značaja. Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva, da so te vsebine točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali tretjim osebam, ker se je brez preverjanja zanesel na objavljene vsebine.
Pred uporabo ali upoštevanjem katerega koli nasveta, navodila, napotka ali namiga, ki je objavljen na spletnem mestu in se nanaša na prehrano, zdrav življenjski slog, preprečevanje bolezni ali tveganj za nastanek bolezni, duhovno rast in razvoj, se mora uporabnik posvetovati z zdravnikom ali drugim usposobljenim strokovnjakom. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali nevšečnosti, ki bi nastale uporabniku ali tretjim osebam zaradi uporabe ali upoštevanja nasvetov, navodil, napotkov ali namigov, objavljenih na spletnem mestu.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno, ni delovalo ali ni delovalo pravilno. Ponudnik lahko kadarkoli ukine spletno mesto ali trajno onemogoči dostop do njega, ne da bo moral o tem uporabnika posebej obvestiti.

Ponudnik na odgovarja za vsebino, ki je objavljena na spletnih mestih tretjih oseb, na katera kažejo povezave, ki so objavljene na spletnem mestu. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Vsebine spletne strani ne odražajo nujno stališča ali mnenja uredništva portala in oddaje Preprosto naravno.

Oddaja Preprosto naravno

Oddaje Preprosto naravno so posnete s prostovoljno udeležbo gostov - tretjih oseb, ki niso del društva Pesem duše in gosti - člani društva Pesem duše. Za besede, verovanja in dejanja gostov - tretjih oseb uredništvo in ekipa oddaje Preprosto naravno ne sprejema nobene odgovornosti in ne odgovarja kazensko ali odškodninsko za njihova dejanja, govore in izdelke. Za vsebinski del oddaje, katerega prispeva gost kot tretja oseba in se kaže v oddaji v govora, objavljenih fotografij in/ali videoposnetkov, prikazanih izdelkov in predmetov, nosi gost - tretja oseba - v popolnosti lastno odgovornost. Za fotografije in videoposnetke gost - tretja oseba - jamči, da so avtorsko gradivo oz. ima dovoljenje za prikaz na javnem mediju, kot je oddaja. Za predmete in izdelke, katere predstavi v oddaji, nosi v popolnosti odgovornost, da so njegova last oz. ima dovoljenje prikaz na javnem mediju, kot je oddaja.

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko, v kateri je izražena, vključno z vsemi elementi spletnega mesta je avtorskopravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je ponudnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta. Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika oziroma nosilca avtorskih pravic  je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršen koli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno mesto vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.
Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ti splošni pogoji veljajo od 4. 10. 2012.

Informacije o prijateljih oddaje

  • Glasba v oddaji

Uvodni jingle: Rudolf Gas
Glasbena podlaga v Preprosto praktičnih nasvetih: Marko Bezovšek
Glasba za oglase in sponzorstva: JewelBeat
 

 

  • Frizura voditeljev oddaje

Frizerstvo Fr-Fru, Martina Kocjan s.p.
 

 

  • Oblačila voditeljev oddaje

Trgovina Bombi XXL, Franc Špan s.p.

 
  • Televizijski studio

Ansat TV
 
  • Oddajo organizira in vodi

Društvo Pesem duše
DOGODKI
Trenutno ni izpostavljenih dogodkov.
Poglejte ostale dogodke.
Prijavite se na e-novice

Prosimo, izpolnite vsa obvezna polja.
izdelava: ETREND